/Files/images/Конституція.jpeg

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі


1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.


2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.


3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.


4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.


5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.


6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.


7. Проект Концепції виховання громадянина України // Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.


8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.


9. «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.


10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.


11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.


12. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).


13. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.


14. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Міністерство освіти і науки Українивід 03.07.2002 р. № 1/9 – 318


15. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.


16. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.


17. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.


18. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 року № 1243.

Закони України
19. «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
20. «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.
21. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ.

Укази Президента України
22. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
23. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
24.«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.
25. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
26. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

Постанови Кабінету Міністрів України


27. «Про затвердження Державної програми «Онкологія» на 2002 – 2006 рр.» від 29.03.2002 р. № 392.
28. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 р. № 946.
29. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
30. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.
31. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.
32. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. - № 6(72) (червень).
33. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

Література
34. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2003.
35. Доценко Т. Крок за кроком до дитячого самоврядування: Методичний посібник для координаторів та лідерів дитячого самоврядування. – Кіровоград, 2003.
36. Дем’янюк Т.Д., Лашта В.І., Мельничук Л.С., Байрамова М.Г. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2005 – 250 с.
37. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.
38. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.
39. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.
40. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання/ за ред. Красовицького. – Київ-Іванофранківськ.: «ПЛАЙ» , 2000.
41. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група «Основа» , 2005. – 128 с.

Нормативно-правова документація

з питань попередження негативних явищ серед дітей:

1. Закон України від 24.01.1995 N20/95-ВР "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей".

2. Закон України від 15.11.2001 N 2789- ІІІ "Про попередження насильства в сім′ї".

3. Закон України від 21.01.2010 № 1824-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».

4. Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI «Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N616 "Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім′ї або реальну його загрозу".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.1995 N 502 "Про створення кримінальної міліції у справах дітей".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 №767 "Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державої політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року"

8. Спільний наказ Мінсім′ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтрансзв′язку, МВС, Департаменту виконання покарань від 14.06.2006 N1983/388/452/221/556/596/106 "Про затвердження Порядку взаємодії суб′єктів соціальної роботи з сім′ями, які опинилися у складних життєвих обставинах".

9. Наказ Мінсім′ямолодьспорту і МВС від 07.09.2009 N 3131/386 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім′ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім′ї".

10. Наказ МОН від 01.02.2010 N58 "Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров′я населення на період до 2012 року".

11. Наказ МОН від 01.02.2010 N 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми".

12. Наказ МОН від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року»

13. Наказ МОН від 30.12.2010 №1313 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»

14. Наказ МОН від 29.03.2011 № 292 "Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми”

15. Наказ МОН від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

16. Лист МОН від 13.09.2010 N 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи".

17. Наказ МОН від 29.10.2010 N 1023 "Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту".

18. Лист МОН лист від 11.04.2011 №1/9-259 "Про посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин”

19. Лист Міністерства 1/9-761 від 10.10.11 "Про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 року та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх".

20. Лист МОН від 01.12.11 №1/9-847 "Щодо інформації про стан злочинності серед неповнолітніх"

21. Лист МОН від 11.09.2009 № 1/9-632 "Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх".

22. Лист МОН від 20.01.2012 № 1/9-43"Щодо посилення профілактичної роботи у навчальних закладах та організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді”

23. Наказ МОНМС від 03.08.2012 №888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року"

Нормативно-правова база, що регулює сферу ВІЛ/СНІД

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ КМУ

НАКАЗИ МОЗ

«Про організацію профорієнтаційної роботи у навчальних закладах»

Нормативно-правова база

1. Указ Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»

http://www.president.gov.ua/documents/14429.html

2. Постанова Кабінет Міністрів України від 14.11. 2012 № 1069 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-2012-%D0%BF

3. Постанова Кабінет Міністрів України від 17.09.2008 №842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/842-2008-%D0%BF

Кiлькiсть переглядiв: 225

Коментарi

  • RosarioAlons

    2018-01-05 17:10:47

    внутренняя оптимизация сайта заказать логин в скайпе SEO PRO1...

  • Pellmulp

    2017-06-18 15:09:09

    Chемісаl реeling is а cosмetіc prоcеdurе аiмеd аt rеjuvеnаting аnd eliмinаtіng skin defесts, for whісh сheмісаl substаnсеs are used thаt саuse a сontrollеd сheмiсal [url=http://chemicalpeel.in/chemical-peel]http://chemicalpeel.in/chemical-peel[/url]...